eyelashes

225

i love my fake lashes ๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜ especially because my natural lashes are quite short

  • Added Jan 09, 2014

New Arrivals

Comments

Log in or join now to add a comment.

Jan 13, 2014

Kayleigh S.

Wow I love your hair!

Jan 11, 2014

Kaitlin K.

Sooooo gorgeous I love this hairstyle!

Jan 11, 2014

Erin R.

You look sorta like Ellie Goulding! (:

Jan 11, 2014

Mackenzie G.

You're really pretty!!

Jan 11, 2014

Abby L.

My eyelashes are actually just from target, they are Sonia Kashik

You look so cute:)

Jan 10, 2014

Maddie E.

Love them :)

Jan 10, 2014

Sarah L.

What brand/style are those? They look really nice and natural. Your eyes really pop!

Jan 09, 2014

Sarah R.

very cool